Съвети за мълниезащита

Гръмотевичните бури, които осигуряват условия за образуване на мълниеносни облаци са много често срещани у нас. Единствените и най-сигурни начини да се предпазим от поразяващите и разрушителни последици на мълнията като природно явление са изграждането и поддръжката на инсталации за мълниязащита.

Когато избираме фирма, която да проектира и осигури такава защита за дома или друг тип сгради, трябва да обърнем внимание на няколко фактора, които имат основно значение за клиента. На първо място е портфолиото с вече изпълнени проекти, което ни дава представа за това какво е представянето на конкретния изпълнител и начина на работа. На второ място, но не и по значение, е продуктовата гама, описанията и информацията за предложените варианти на мълниязащита от mylniezashtita.eu , защото прозрачността е гаранция за коректни отношения, а изчерпателната информация свидетелства за професионализъм и адекватност. На трето място поставяме цените, защото каквото и да купуваме, сумата за продукта е основен фактор при избора, но не трябва да забравяме, че съотношението цена-качество е водещо в случаите, когато правим дългосрочни инвестиции като инсталация за мълниязащита.

Съвети за мълниязащита

Фирмата с най-добро представяне по всики изброени параметри е Диком ЕООД Варна за цялата страна. В сайта им можете да откриете подробна и изчерпателна информация за същността и действието на мълниезащитата,поднесена по достъпен начин дори и за неспециалисти. Не за забравени и съществуващите видове мълниезащита и техните технически спецификации. Фирмата предлага както конвенционална(пасивна), така и активна мълниезащита. За конвенционалната мълниезащита може да се каже с абсолютна сериозност, че атавистичен, но не и архаичен вид за предпазване от мълнии. Повечето инсталации от конвенционален тип разчитат на традиционните мълниезащитни устойства от типа на Франклинов прът или Фарадеев кафез, но са претърпели значително развитие и подобрение с да работят в услуга на хората. Тяхна доста добра алтернатива е активната мълниезащита чрез мълниеприемници с изпреварващо действие. Още от самото им наименивание можете да се досетите, че те са проектирани по начин позволяващ им да противодействат на мълния още преди да е достигнала досег с тях.

Много често се предпочита съчетание между двата вида защита – активна и конвенционална, а кой е най-добрият вариант за вашия дом зависи преди всичко от индивидуалните специфики на обекта. Затова при избора на мълниезащитна инсталация е препоръчително да се консултирате със специалисти, за да се рационалират максимално необходимите средства, време и ниво на мълниезащита.
Накрая ви пожелаваме повече слънчеви дни,а за всички останали са се погрижили от Диком ЕООД!