Важно ли е да поръчаме изработка на фирмен сайт?

Нашето съвремие, в което търсенето на информация, преминава в голяма степен през интернет, определя да имаме по-специално отношение към това как представяме бизнеса си. Continue reading

Изгодно ли е да закупим мълниеприемник с изпреварващо действие IONIFLASH MACH?

Параметрите, по които една покупка се оценява като изгодна, са основно два – цената и качеството. Continue reading

Достатъчна ли е красивата изработка на сайт за лесното му намиране?

Ако имате намерение да развиете своята фирма и да привлечете повече клиенти, то неминуемо сте стигнали до извода, че това няма как да се случи лесно, без помощта на добро представяне в интернет. Continue reading

Съвети за мълниезащита

Гръмотевичните бури, които осигуряват условия за образуване на мълниеносни облаци са много често срещани у нас. Единствените и най-сигурни начини да се предпазим от поразяващите и разрушителни последици на мълнията като природно явление са изграждането и поддръжката на инсталации за мълниязащита. Continue reading