Кое е основно при изработката на сайтове

Преди да започнете с изработка на уеб сайт е задължително да имате представа за някои от най-интересните неща по отношение на неговата изработка. Уебсайт е своеобразен колектив от различни интернет страници, разполагащи се на един групов УРЛ. URL най-често се формира от названието на домейна или IP адреса на уебсайта. Това е онлайн пътеката до челната директория в мрежа основана на IP протокола.

Не забравяйте, че изключително важно за сайта ви е наименованието на неговия домейн. Името обезателно трябва да е кратко, да съответства на предназначението на сайта ви и да е помнещо се. Лесно е да откриете наименованието на домейна свободно ли е в интернет пространството. Ако името, което сте избрали е взето, но уеб сайтът не е в действие, можете да го закупите от собственика му.

Уеб браузърите са програмите, които Ви помагат да преглеждате сайтовете. Уверете се преди пускането на сайта, че той е мобилен за всички тях, както и за мобилните устройства като I-Pod и GSM и други. Интернет браузърите придобиват данните запазени във файловете на сайта директно или чрез специална обработка.

Динамични са сайтовете, които първо преработват информацията и тогава я препращат на уеб сървъра. Статични са уеб сайтовете, който пращат информацията непроменена директно на уеб браузъра. Статичният сайт се конструира много бързо и удобно, но се редактира адски бавно. Днес най-често се правят динамични сайтове. Сайтът се нуждае от хостинг за да да е добър и от полза. Поддръжката на хостинга се постига от компютри наречени web сървъри, които помагат на уеб сайта да достигне до вас чрез мрежи като internet или VPN. Съсредоточено избирайте хостинга на вашия сайт. Това е главен фактор за изработката на сайтове от 3dwebdesign.org. При наемането на хостинг фирмата се налага да предвидите следните неща – изключително мощни и бързо действащи сървъри, безгранично пространство, неограничени бази данни, уеб базирана администрация, удвоено бърза реакция на поддръжката при трудности, способ за пряка връзка, непрестанно архивиране, неограничен CGI и FTP вход, неограничен като количество сбор от имейли, без задължаващ договор и когато не сте доволен да си възвърнете вложените в сайта пари. Това, което би дало голям ефект върху посетител, който ще влезе в сайта Ви е професионализмът, уникалността и ускорената връзка. Това е причина за интелигентното наемане на хостинга, защото това може да Ви докара до финансови загуби.